HUY HIỆU CÀI ÁO 21

Liên hệ

  • Chất liệu: hợp kim đồng
  • Công nghệ: ăn mòn đổ màu
  • kích thước: theo yêu cầu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu