• BIỂU TRƯNG PHA LÊ 84

  Liên hệ

  Công nghệ: khắc đổ nhũ nội dung, chế tác theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vàng
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 83

  Liên hệ

  Công nghệ: khắc đổ nhũ nội dung, chế tác theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vànG
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 82

  Liên hệ

  Công nghệ: khắc đổ nhũ nội dung, chế tác theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vànG
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 81

  Liên hệ

  Công nghệ: khắc đổ nhũ nội dung, chế tác theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vànG
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 79

  Liên hệ

  Công nghệ: khắc đổ nhũ, màu Nội dung, chế tác: theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vàng
  Đọc tiếp
 • biểu trưng pha lê 45

  Liên hệ

  BIỂU TRƯNG PHA LÊ THUYỀN BUỒM Mã sản phẩm: BTPL45 Chất liệu: Pha lê dày 1,2cm Kích thước thực tế: cao 20cm – 22cm, cánh buồm Công nghệ: in, khắc, ép ảnh nội dung theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vàng
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 56

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BTPL56 Công nghệ: khắc đổ nhũ nội dung, chế tác theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vàng
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 80

  Liên hệ

  Công nghệ: khắc đổ nhũ, màu Nội dung, chế tác: theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vàng
  Đọc tiếp
 • BIỂU TRƯNG PHA LÊ 49

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: BTPL49 Công nghệ: khắc đổ nhũ nội dung, chế tác theo yêu cầu Hộp đựng sản phẩm: hộp xi lót lụa vàng
  Đọc tiếp