• THẺ TÊN 12

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT11 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 08

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT08 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 10

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT10 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 09

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT09 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 11

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT11 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 07

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT07 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 06

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT06 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 05

  Liên hệ

  – Mã sản phẩm: TT05 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp
 • THẺ TÊN 04

  Liên hệ

  Thông tin cơ bản: – Mã sản phẩm: TT04 – Chất liệu : Kim loại màu – Mặt trên: chất liệu đồng: khắc tên + logo theo yêu cầu – Phủ nhựa bảo vệ trong suốt – Phía sau gắn kim băng
  Đọc tiếp