Địa chỉ sản xuất quà tặng uy tín Miền Bắc
    0989.475.198 - 0246.662.4662
    https://www.google.com/maps/dir/20.9652378,105.6800768/qu%C3%A0+t%E1%BA%B7ng+nh%E1%BA%ADt+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/@20.9823951,105.6631955,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x3135ad83516adccd:0x7100b7acefeb47fd!2m2!1d105.7927309!2d20.9711002