huy hiệu cài áo 03

Liên hệ

HUY HIỆU CÀI ÁO O3

  • Chất liệu: Đồng
  • Công nghệ: Ăn mòn, đổ màu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.

Mô tả

HUY HIỆU CÀI ÁO O3

  • Chất liệu: Đồng
  • Công nghệ: Ăn mòn, đổ màu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.