BIỂU TRƯNG ĐĨA ĐỒNG 05

Liên hệ

Mã sản phẩm: DD05
Chất liệu: đồng
Công nghệ: ăn mòn, phun màu, ép ảnh phủ thủy tinh hữu cơ
Hộp đựng: Hộp xi lót lụa vàng

Mô tả

In tên, logo, hình ảnh theo yêu cầu