HUY HIỆU CÀI ÁO 06

Liên hệ

HUY HIỆU CÀI ÁO 06

  • Chất liệu: hợp kim đồng
  • Công nghệ: ăn mòn đổ màu phủ thủy tinh hữu cơ
  • kích thước:theo yêu cầu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.

Mô tả

HUY HIỆU CÀI ÁO 06

  • Chất liệu: hợp kim đồng
  • Công nghệ: ăn mòn đổ màu phủ thủy tinh hữu cơ
  • kích thước:theo yêu cầu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.