Huy hiệu cài áo

 • HUY HIỆU CÀI ÁO 13

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 13 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: in trên nền kim loại kích thước: theo yêu cầu Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 12

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 12 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: in trên nền kim loại kích thước: 2,5cm (hoặc theo yêu cầu) Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 11

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 11 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: in trên nền kim loại kích thước: theo yêu cầu Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu
  Đọc tiếp
 •  HUY HIỆU CÀI ÁO 10

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 10 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: in trên nền kim loại kích thước: theo yêu cầu Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 09

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 09 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: in trên nền kim loại kích thước: 2,2cm, 2,5cm, 3cm Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 08

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 08 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: ăn mòn đổ màu phủ thủy tinh hữu cơ kích thước:theo yêu cầu Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 07

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 07 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: ăn mòn đổ màu phủ thủy tinh hữu cơ kích thước:theo yêu cầu Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 06

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 06 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: ăn mòn đổ màu phủ thủy tinh hữu cơ kích thước:theo yêu cầu Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.
  Đọc tiếp
 • HUY HIỆU CÀI ÁO 05

  Liên hệ

  HUY HIỆU CÀI ÁO 05 Chất liệu: hợp kim đồng Công nghệ: ăn mòn đổ màu phủ thủy tinh hữu cơ kích thước: 2,2cm, 2,5cm, 3cm Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.
  Đọc tiếp