SỔ DA 19

Danh mục:

Liên hệ

  • Chất liệu: giả da cao cấp
  • Kích thước sổ: A5
  • In ấn và thiết kế theo yêu cầu
  • Mỗi sản phẩm đựng trong 01 túi bóng kính