HUY HIỆU CÀI ÁO 14

Liên hệ

HUY HIỆU CÀI ÁO 14

  • Chất liệu: hợp kim đồng
  • Công nghệ: in trên nền kim loại
  • kích thước: theo yêu cầu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu

Mô tả

HUY HIỆU CÀI ÁO 14

  • Chất liệu: hợp kim đồng
  • Công nghệ: in trên nền kim loại
  • kích thước: theo yêu cầu
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu