huy hiệu cài áo 02

Liên hệ

HUY HIỆU CÀI ÁO O2

  • Chất liệu: Đồng
  • Công nghệ: Ăn mòn, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ.
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.

Mô tả

HUY HIỆU CÀI ÁO O2

  • Chất liệu: Đồng
  • Công nghệ: Ăn mòn, đổ màu, phủ thủy tinh hữu cơ.
  • Đặt in theo nội dung, kích thước yêu cầu.