HUY CHƯƠNG 03

Liên hệ

HUY CHƯƠNG 03

Chất liệu hợp kim

Có 3 màu: vàng – bạc- đồng

In.ăn mòn có phủ thủy tinh theu yêu cầu

Mô tả

HUY CHƯƠNG 03

Chất liệu hợp kim

Có 3 màu: vàng – bạc- đồng

In.ăn mòn có phủ thủy tinh theu yêu cầu