Ấm chén sứ 43

Liên hệ

  • Chất liệu: gốm sứ Bát Tràng
  • In ủ nhiệt/ in lưới nội dung theo yêu cầu