LÀM HUÂN CHƯƠNG HUY CHƯƠNG Ở HÀ NỘI - QUÀ TẶNG NHẬT TRƯỜNG

19/02/2019

LÀM HUÂN CHƯƠNG HUY CHƯƠNG Ở HÀ NỘI - QUÀ TẶNG NHẬT TRƯỜNG 

 

 
Biểu tượng huân chương

Huân chương là một vật phẩm đặc biệt đặt ra để ghi nhận và tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân (kể cả tập thể và cá nhân nước ngoài) có thành tích, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 26/3, ngày 22/12, ngày 27/7, ngày 30/4, ngày 1/5... có rất nhiều các ngày lễ lớn trên mọi miến đât nước đều chung koong khí, là dịp để biểu dương khenn thưởng những cá nhân cựu chiến binh, anh hùng đã dũng cảm vì tổ quốc

Quà tặng Nhật Trường Nơi sản xuất cho ra những sản phẩm huân chương huy chương tối đa sản phẩm đẹp tại Hà Nội 

Sau đây là những mẫu huân chương tiêu biểu

 

 

http://quatangnhattruong.vn/

1
Chat với chúng tôi